30 januari - 5 maart 2005 - zichtbaar-onzichtbaar, The invisible women Network, een projekt van Krijnie Beyen

Het Invisible Women Network is een projekt van Krijnie Beyen over onzichtbare geschiedenis, waarin vijf historische vrouwen van verschillende afkomst en karakter de hoofdrol spelen. Deze zijn gekopppeld aan thema’s uit het werk van Krijnie Beyen.
Voor de huidige tentoonstelling heeft Krijnie vijf ontwerpers uitgenodigd een sieraad te maken voor één van de vrouwen met als doel hen in een nieuw daglicht te stellen en ze zo aan de vergetelheid te ontrukken.

Marijke Schurink maakt een collier voor Marie Hèloïse (12e eeuw); de tegenstelling vroom/erotisch nam zijn als uitgangspunt voor een ondeugende rozenkrans. Rian de Jong (1
) maakte een halssieraad van bont voor Charlotte von Stein (18e eeuw), jarenlang de muze van Goethe, later ruw door hem in de steek gelaten. Rian wil haar door dit sieraad warmte geven. Brigit Daamen (2) werd ‘gegrepen’ door de alchemie die Maria van Alexandrië (3e eeuw) bezig hield en ging aan het werk met laboratoriumglas en oliën. Daarbij deed ze spannende ontdekkingen met verrassende effekten. Mecky van den Brink vindt dat Elizabeth van de Palts (17e eeuw) zichzelf tekort doet met haar sobere uitstraling. Met opvallende haarsieraden maakt Mecky Elizabeth een vrouw van de wereld. Zéphérine d’Epinay (18e eeuw) kweekte rozen. Floor Max (3) nam de pioenroos en de gelaagdheid van de roos als uitgangspunt voor nieuwe kragen en kleine sieraden.

Krijnie Beyen combineert deze speciale sieraden, thema’s en vrouwen in een spannende installatie in de vorm van een hedendaags kabinet met snuisterijen, sieraden en portretten.


1. Rian de Jong 2. Brigit Daamen 3. Floor Max