17 maart - 4 mei 2002 - Colette Bloos

De sieraden van Colette Bloos zijn opgebouwd uit aaneengeregen elementen die ze maakt van papierpulp. Door deze elementen kleur en structuur te geven, krijgt haar werk raakvlakken met grafiek en schilderkunst. Haar werk heeft een flexibel karakter en is daardoor ook verwant aan textielkunst. Soms voegt ze aan de pulp beeldfragmenten uit kranten en tijdschriften toe, zoals recentelijke foto's en teksten die betrekking hebben op de aanslagen van elf september. Men 'draagt' deze met zich mee.

Maar ook een tekst die belangrijk is voor u alleen kan ze op verzoek in een sieraad verwerken. Haar sieraden krijgen op die manier zeggingskracht als ruimtelijke collages. De sieraden van Colette Bloos zijn kleine autonome en sculpturale objecten, kleurrijk en visueel aantrekkelijk.